XsungirlsX : 個人主頁 - 網上日誌 - 相簿 分享至FACEBOOK  
 
XsungirlsX的相簿 > **愛爆BIBI** 發表留言 | 回上一層
 
**bi**
**bi**
**bi**
**飛天bi**
**飛天bi**
** bibi**
** bibi**
至愛BIBI (封面)
wowo..正野..
**bibi**
**bibi**
訓左..
醒返..
醒左TIM..
訓返LU..
呀BI打勁舞團..
**bibi**
**bibi**
**村姑bibi**
**bibi**
**bibi**
**bibi**
**走樣bibi**
**走樣bibi**
**走樣bibi**
陪我一齊訓..haha
好得意喔!!
輸左..唔玩LU..
同隻熊好似..kaka..
扮公仔..搵唔搵到呀BI呢..
同隻公仔訓教..
同隻公仔影相..
爆笑..
咬骨頭..
準備訓lu
訓左@@
@@..哈哈..無奈bi..
訓死..bibi
太空BI..
喊..BIBI喊呀..
岩岩訓醒..
好熱呀~~
天使係呀BI..
比蛇咬..驚驚
玩情緒..唔應機
好緊張既樣..
扮諗野..
大肥野..
訓教LU..
死仔..坐住我隻腳呀..
今日人氣:1    累積人氣:3370