karen5635 : 個人主頁 - 網上日誌 - 相簿 分享至FACEBOOK  
 
karen5635的相簿 > [韓國濟州島四天日記] 發表留言 | 回上一層
 
...
...
...
機票
機場內的免稅商店
...
...
...
...
...
後面那架飛機要起飛了
...
...
要上飛機了
...
...
...
飛機上拍的
很美
...