chuikk611 : 個人主頁 - 網上日誌 - 相簿 分享至FACEBOOK  
 
chuikk611的相簿 > 由細到而家既... > 做烚下果時個... 圖片資訊 | 檢視原圖 | 發表留言 | 回上一層
   3 / 26   
檢視原圖
做烚下果時個同事
比尼個同事話

(而家D貼紙相科技真係高,,,,點解可以影到我咁令仔0(&)
我聽完佢咁講之後...,,,我啞左LOR
唉...
澳門舞師+賭場之旅2
澳門舞師+賭場之旅
做烚下果時個同事
之前條女(天欣)
係IFC返工